Порядок розгляду скарг на послуги

Порядок
  розгляду скарг споживачів у разі неналежного надання або ненадання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

 1.   У разі неналежного надання або ненадання виконавцем послуг з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання споживач повідомляє про це КП”Нововолинськтеплокомуненерго” в письмовій формі або в усній формі за  допомогою телефонного зв’язку.
 2.  У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по-батькові, точна адреса проживання споживача, контактний телефон, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача в усній формі, отримані аварійно-диспетчерською службою (далі-АДС), КП”Нововолинськтеплокомуненерго”  за тел. 2-27-32, передаються безпосередньо на дільницю,яка обслуговує будинок для відповідного реагування. Особа, яка прийняла повідомлення, зобов’язана повідомити споживачеві відомості про себе (прізвище, ім’я та по-батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
 3.   Представник АДС КП”Нововолинськтеплокомуненерго” , якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання підприємством факту неналежного надання або ненадання послуг.
 4.   Представник АДС КП”Нововолинськтеплокомуненерго” , якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний з’ясувати  з скаржником точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі.
 5.   КП”Нововолинськтеплокомуненерго”” скликає комісію для перевірки якісних показників послуг з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання. Перевірка якісних показників послуг здійснюється у присутності споживача комісією у складі:
 • працівника служби енергетичного менеджменту КП”Нововолинськтеплокомуненерго”;
 • майстра відповідної дільниці КП”Нововолинськтеплокомуненерго” ;
 • інших структурних підрозділів підприємства КП”Нововолинськтеплокомуненерго”  у випадку необхідності;
 1. За результатами перевірки, у випадку встановлення неналежного надання або ненадання послуги, складається акт-претензія.  У випадку встановлення відповідності кількісних та або якісних показників надання послуг складається акт про відповідність надання послуг нормативним. Акти складаються у двох примірниках по одному для споживача, підприємства  та підписується  представниками.
 2.  КП”Нововолинськтеплокомуненерго” на підставі акту-претензії, в якому встановлено невідповідність надання послуг нормативним, визначає причини неякісного надання послуг, необхідні заходи та терміни для їх усунення.
 3.  У разі неприбуття членів комісії у визначений термін для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта – претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
 4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач, представник підприємства  визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується всіма представниками.

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ