Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від20.08.2020р №204

УКРАЇНА

      ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  Нововолинської  міської  ради

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11    січня 2021 року  № 1

м. Нововолинськ

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від20.08.2020р №204

“Про встановлення  тарифів на теплову енергію, її виробництво,

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018   №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та  постачання,  а також  розрахунків  тарифів на комунальні послуги, поданих  для  їх  встановлення»,  заяви  КП  «Нововолинськтеплокомуненерго» від 16.12.2020, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

  1. Внести зміни в Додаток 1,2,3 до рішення виконавчого комітету від 20.08.2020р.№204 “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,транспортування та постачання,послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води”, виклавши їх у новій редакції.
  2. КП”Нововолинськтеплокомуненерго” повідомити споживачів про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, релігійних організацій, бюджетних установ та інших споживачів,(сттатті витрат- природний газ та електроенергія).
  3. Директору комунального підприємства «Нововолинськтеплокомуненерго» Мотиці Олександру Васильовичу у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, зокрема податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизації, цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової частини планованого прибутку, проводити перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни.
  4. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Громика О.І.

 

Міський голова                                                                              Б.С.Карпус

Корнійчук 30586

 

 

 

Додаток 1

Зміни до рішення виконавчого комітету від 11.01.2021  №1

 

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води

 

 

Найменування тарифу

Групи споживачів
Населення

(без абонентської плати)

Релігійні організації Бюджетні установи

 

Інші споживачі

 

Тариф на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії, грн/ Гкал ( з ПДВ ) 2140,47 2118,21 2167,41 2167,41
Тариф на послугу з постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання, грн/ куб.м (з ПДВ) 125,20 х х х
Тариф на послугу з постачання гарячої води за умови відсутності рушникосушильників, грн./куб.м (з ПДВ) 118,70 х х 135,00

Директор КП”Нововолинськтеплокомуненерго                        О.В.Мотика

 

 

Додаток 2

Зміни      до рішення виконавчого комітету від 11.01.2021р №1

Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії

 

№ з/п Найменування показників Сумарні та середньозважені показники Населення Релігійні організації Бюджетні установи Інші споживачі
тис.грн. грн/Гкал тис.грн. грн/Гкал тис.грн. грн/Гкал тис.грн. грн/Гкал тис.грн. грн/Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Повна собівартість, у т.ч. : 182180,46 1765,18 163332,7  1765,18 178,6 1765,18 14993,4 1765,18 5802,0 1765,18
1.1 паливо 127528,1 1235,64 113015,5 1235,64 123,6 1235,64 10374,4 1235,64 4014,6 1235,64
1.2 електроенергія 12820,85 124,22 11361,8 124,22 12,4 124,22 1043,0 124,22 403,6 124,22
1.3  витрати на оплату праці 27 125,78 262,83 24 038,9 262,83 26,3 262,83 2206,7 262,83 853,9 262,83
1.4 витрати на соціальні заходи 5 967,7 57,82 5288,6 57,82 5,8 57,82 485,5 57,82 187,9 57,82
1.5 Амортизаційні відрахування 2567,3 24,88 2275,2 24,88 2,5 24,88 208,9 24,88 80,8 24,88
1.6 Інші витрати собівартості 6170,8 59,79 5468,6 59,79 6,0 59,79 502,0 59,79 194,3 59,79
2 Витрати на відшкодування втрат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Розрахунковий прибуток 2 174,1 21,06 1 696,6 18,55 0,00 0,000 344,2 41,00 133,2 41,00

 

3.1 податок на прибуток 391,4 3,79 305,5 3,34 0,00 0,00 62,0 7,38 24,0 7,38
3.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 1 782,7 17,27 1 391,2 15,21 0,00 0,00 282,3 33,62 109,2 33,62
4 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 184354,5 х 163145,09 х 176,5 х 15164,67 х 5868,27 х
5 Тариф на теплову енергію  без ПДВ х 1786,24 х 1 783,73 х 1765,18 х 1806,18 х 1 806,18
6 Податок на додану вартість х 357,25 х 356,74 х 353,03 х 361,23 х 361,23
7 Тариф на теплову енергію з ПДВ х 2143,49 х 2140,47 х 2118,21 х 2167,41 х 2167,41
8 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 103 208 х 91 463 х 100 х 8 396 х 3 249 х
9 Рівень рентабельності,% х 1,3 х 1,05 х 0,0 х 2,32 х 2,32

Директор КП”Нововолинськтеплокомуненерго”    О.В.Мотика

 

 

 

Додаток 3

Зміни до рішення виконавчого комітету

від 11.01.2021  №1

Структура тарифу на послуги з постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів

 

№ п/п

 

Найменування показників

 

Населення Інші споживачі
за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання, грн./куб.м за умови відсутності рушникосушильників, грн./куб.
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 62,71 58,98 63,92
1.1 зокрема паливна складова 62,71 58,98 63,92
2 Витрати на утримання абонентської служби, зокрема: 8,82 8,33 9,28
2.1 витрати на оплату праці 6,62 6,22 6,70
2.2 внески на соціальні заходи 1,45 1,37 1,55
2.3 інші витрати абонентської служби 0,75 0,74 1,03
3 Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води 11,45 11,45 11,34
4 Решта витрат, крім послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів 17,55 16,50 23,71

 

 

 

 

 

5 Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів 100,53 95,26 108,25

 

6 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 3,02 2,86 3,25
6.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 2,47 2,34 2,66
6.2 податок на прибуток 0,54 0,51 0,58
7 Послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів 0,81 0,80 1,03
8 Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів 101,34 96,06 109,28
9 Вартість послуги 104,36 98,92 112,53
10 Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води 104,36 98,92 112,53
11 Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, зокрема: 125,20 118,70 135,00
11.1 паливна складова з ПДВ 75,25 70,78 76,70
11.2 решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ 49,98 47,93 58,33

 

12 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис.м3 25,866 8,84 0,194

Директор КП”Нововолинськтеплокомуненерго”                     О.В.Мотика